post

Janet de Graaf

Janet de Graaf was niet één, maar twee maal bestuurslid van Vereniging MUST. In 2011-2012 bekleedde zij de functie van algemeen bestuurslid commissies en in 2012-2013 voerde zij de vereniging aan in het jaar dat deze haar tienjarig bestaan mocht vieren en een nieuwe strategische meerjaren-koers bepaalde. Daarna heeft zij vijf jaar de MUST Academy onder haar hoede genomen en de diverse trainingstrajecten van Vereniging MUST gecoördineerd. Vandaag de dag is zij onder meer docent Engels op een middelbare school. 

“In 2011 bestond Vereniging MUST negen jaar en bezette zij voor het zoveelste jaar op rij bijna in haar eentje de volledige centrale raad met MUST-fractieleden. Ik was als lid van GOC Archimedes mee op mijn eerste BPS weekend (springcourse). Ik vond MUST-ers maar niks; grote mond en weinig inhoud. Dat heb ik redelijk duidelijk laten merken. Dat laatste ging overigens minder stoer dan het lijkt, want het was op “flap-uit” basis. (lees: het was bovenal awkward, details vertrouw ik niet toe aan het geschreven woord ;p) 

De toenmalige secretaris van MUST heeft me echter vanwege deze mondigheid gevraagd om bestuur te doen en ik heb gesolliciteerd. Ik ben geen carrière tijger en dat was ook niet het argument voor mij. Ik vond dat mijn team het gewoon beter kon dan het vertrekkende bestuur en met de nodige bravoure (ook niet geschikt voor het geschreven woord) zijn we keihard aan de slag gegaan. We wilden een substantiële impact maken op medezeggenschap op de HU en daar gingen we samen voor. We bleken niet de enige te zijn met deze wens. Voor het eerst in jaren waren er wekelijks meer dan 20 man op de borrel, twee jaar op rij bezochten meer dan 40 leden het MUSTweekend en aan het einde van het eerste jaar hadden we zelfs 15 actieve commissieleden! 

Dit was mogelijk doordat we als team duidelijk uitstraalden wat de potentie en meerwaarde van lidmaatschap was; het was een éénduidige boodschap. Ik heb vooral geleerd hoe je een team laat gaan voor hetzelfde doel. Dat klinkt niet heel flashy, maar het is de meest waardevolle skill die ik bij MUST heb mogen ontwikkelen. Het vraagt toewijding en focus, maar ook persoonlijke aandacht voor leden, de wil om je koers bij te stellen als vereniging en het lef te hebben om fouten te durven maken. Dat had ik niet aan het begin, maar ik heb er onderweg heel veel in mogen groeien.

Op mijn werk heb ik dagelijks te maken met veel verantwoordelijkheden en moet ik rekening houden met een diversiteit aan belangen waar mijn team en ik rekening mee moeten houden; denk aan zaken als conflicthantering, loopbaanoriëntatie, coaching, maar ook communicatie en samenwerking met het team, ouders, hulpverleners, managers en externe organisaties. Dagelijks mag ik 8 keer 30 “stakeholders” 45 minuten motiveren, activeren, enthousiasmeren en oh ja, Engels leren. Ik doe dit werk, omdat ik mijn talent wil inzetten voor maatschappelijk belang. Ik wil iets doen dat er toe doet. Dat is dezelfde reden waarom ik, ondanks dat ik geen student meer was aan de HU, twee jaar bestuur heb gedaan bij Vereniging MUST. 

Ik geloof stellig dat het verenigen van medezeggenschappers door middel van dit ervaren platform voor inhoud en gezelligheid een enorme impact maakt op de medezeggenschap en daarmee op de onderwijskwaliteit van de HU. En to be honest: dat is nog steeds hard nodig. Mijn sparringspartner, de directeur studentzaken at the time, gaf aan dat het van ongelofelijke meerwaarde is dat de HU een kritische gesprekspartner heeft die constructief kan meedenken, haar tanden kan laten zien en indien nodig de HU in zijn hemd durft te zetten. Vereniging MUST heeft deze rol al jaren in meer of mindere mate vervuld. Het is een mooie taak en ik heb er nooit spijt van gekregen. Better yet, ik heb er dagelijks plezier van: op professioneel vlak, maar ook zeker op persoonlijk vlak. Ik zou de “pressure-cooker” van een bestuursjaar bij een dynamische club als MUST zeker aanraden. 

Mocht je minder maatschappelijk inclinedzijn en meer een CV builder: bekijk ditdan.” 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *