Vertrouwenspersoon

Naast de BAC stelt de AV een vertrouwenspersoon aan. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk van zowel het bestuur als de BAC. Wanneer er klachten zijn tijdens de sollicitaties treedt de vertrouwenspersoon op als onafhankelijke partij. Hiermee kan de AV de kwaliteit van het BAC advies onafhankelijk vaststellen.

De vertrouwenspersoon is dit jaar:

Ike Haasjes

Mail: ike.haasjes@gmail.com

Tel: +31 6 29291505

Waarvoor kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon?

  • Je hebt het gevoel dat je onjuist behandeld bent door de BAC;
  • Je hebt het idee dat de sollicitatieprocedure niet klopt, of niet correct uitgevoerd wordt;
  • Je hebt het idee dat je wordt gediscrimineerd tijdens de sollicitatie;
  • Enzovoorts…

Wat doet de vertrouwenspersoon met jouw melding?

  • De vertrouwenspersoon meldt tijdens de verkiezings-AV dat er ongeregeldheden zijn geweest. De AV kan deze melding meenemen in haar besluitvorming. Afhankelijk van jouw wensen kan de vertrouwenspersoon (eventueel geanonimiseerd) meer details vrijgeven.
  • Een andere functie van de vertrouwenspersoon is het verbeteren van de sollicitatieprocedure zonder dat de vertrouwelijkheid in het geding komt. Zo kan er geleerd worden van gemaakte fouten.